Onwaarheden Joep Dohmen

Het waarom van deze website

Op deze website wil ik tegenwicht bieden tegen de vele onjuistheden in het boek de vriendenreunie
In het boek schetst NRC journalist Joep Dohmen (geholpen door zijn collega Paul van der Steen) een beeld dat Limburg en zijn bestuurders zo ongeveer op aarde zijn gezet om te ritselen en de zaak te belazeren.
Sinds de corruptie-affaires uit de vorige eeuw zou er in Limburg niets veranderd zijn. Voornaamste boosdoener is het CDA. Een club, die -zo wordt voorgesteld- zich exclusief bezighoudt met het verdelen van de macht, het toespelen van baantjes en het bijeen graaien van overheidsgeld.
Als Dohmen dit zou aantonen ‘en het dus zo was’ , zou hij een standbeeld verdienen. Probleem is dat dit beeld van ‘Dohmen’s werkelijkheid’ onjuist is. ‘Deze waarheid’ is de waarheid van Joep Dohmen. ‘Zijn waarheid’ aantonen is voor Joep Dohmen een obsessie geworden.

Het boek laat dit duidelijk zien. Alles wat zijn tunnelvisie (het stonk en het stinkt nog steeds) ‘onderbouwt’ krijgt ruimhartig een plek. Waar zijn visie wordt ondergraven, krijgen mensen onder het mom van wederhoor een paar woorden ( in de vorm van Pietje of Jantje herkent zich hierin niet). Dohmen verstaat de kunst van het weglaten als geen ander. Alles voor zijn obsessie.

Als mensen zich in bovenstaand verhaal herkennen, vraag ik hen om hun ervaringen met mij te delen via deze website en mij hun ervaringen toe te zenden op mijn mailadres info@gerdriessen.nl
Desnoods kan de bijdrage geanonimiseerd worden.

Deze website is ook bedoeld voor mensen die Joep Dohmen en zijn werk aanbidden. Zij die denken dat Dohmen onfeilbaar is en dus zichzelf niet meer de vraag stellen of de ‘grote Dohmen’ er mogelijk ook wel eens naast kan zitten. Zij die elke aanval op de ’grote Dohmen’ blind meegaan in zijn mantra, dat niet Dohmen maar de onafhankelijke journalistiek wordt aangevallen.

Misschien klinkt het gek uit mijn mond, maar degenen die mij kennen, begrijpen dat ik de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek zeer waardevol acht. Wat fout is moet boven water komen, maar wie door de vernislagen van Dohmen heen kijkt en bereid is de vraag te stellen wat het bewijs is voor een stelling, ziet dat de ‘grote Dohmen’ een man van vlees en bloed is en net als velen grote fouten maakt.

Fouten en onjuistheden die zichtbaar moeten worden. Te beginnen op deze website. Bij deze de start van een gezamenlijke actie tegen foutieve geschiedschrijving.

Lezer(es) ik zie uit naar uw reactie

 

Met vriendelijke groet,

Ger Driessen

 

Deze site zal in de komende weken gevuld gaan worden met inhoud, waaruit blijkt op welke wijze de ‘grote Dohmen’ faalt en hoe hij uitgaat van zijn eigen werkelijkheid.